• Eğitim Hizmetleri

Globalleşmenin finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz küresel rekabet ortamı muhasebe ve denetim mesleğinde de, gerek uluslararası gerekse  yerel ölçekte yeni düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Ülkeler arasında ortak muhasebe ve denetim kriterleri oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kanun değişiklikleri, meslek mensuplarının her zaman en güncel bilgiyi edinmesini ve uluslarası uygulamaları takip etmesini zorunlu kılmaktadır.  Bu zorlu koşulların varlığı, özellikle muhasebe, denetim, finans vb. sektörlerde çalışanların hayatın her anında "Öğrenen Birey" olmasını gerektirmektedir.
 
Özellikle Türkiye’de, kısa vadelerde sıklıkla değişen kanunları takip etmenin ve yeni uygulamaları öğrenmenin getirdiği zorluklar, meslek mensuplarının profesyonel uygulamacılardan yardım almasını gerekli kılmaktadır. Eskiye oranla işbaşı eğitimin çalışanların mesleki gelişimi açısından yetersiz kalması ve karşılaşılan sorunlara hızlı ve sağlıklı çözümler bulma gerekliliği de, dış eğitimlerin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Tüm bunların ışığında artık çalışanlarının mesleki gelişimine firmaların daha fazla önem göstermesi gerekmektedir. Bu durumda da "doğru kişilere, doğru eğitimlerin, doğru kurumlarca" verilmesi için firmaların İnsan Kaynakları Departmanlarına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.
 
Her sektörden sayısız müşteri ile çalışan ve elde ettiği bilgi birikimini güncel değişikliklerle harmonize ederek sizlere sunan şirketimiz, sağlıklı bir muhasebe sistemine sahip ve her tür denetime hazır olabilmenin baş şartının firmada çalışan personelin teknik yeterliliğine bağlı olduğunu bilmektedir. Gerekli görüldüğü zaman dışardan alınan proje danışmanlıklarının tam amacına ulaşması da yetişmiş ve donanımlı personele bağlıdır.
 
Sunduğu hizmetlerde sektör tarafından bir takdir edilen deneTİM , Vergi, Denetim ve Danışmanlık alanında sahip olduğu 20 yıllık tecrübeyi 2010 yılının Temmuz ayı itibariyle faaliyete geçireceği "deneTİM / Eğitim Hizmetleri Departmanı" ile sizlerin hizmetine sunmaktadır. Çalıştığı firmaların muhasebe ve finans sistemlerini uluslar arası standartlara taşımaları için hizmet veren ve bunu kurum misyonu olarak belirleyen şirketimiz, yeni organize ettiği departmanı ile 2 temel başlık altında sizlere eğitim hizmetlerini sunmaktadır.

1. Genel Katılıma Açık Eğitimler

Uzun yıllardır, özellikle vergi konularında bilgi ve tecrübelerini düzenlediği eğitimlerle sizlere sunan şirketimiz, Eğitim Hizmetleri Departmanı ile Bağımsız Denetim, İç Denetim, SPK Mevzuatı, UFRS, vb. konularda da bilgi ve tecrübesini sizinle paylaşacaktır. Bu kategoride belirtilen tüm eğitimler konusunda uzman kişiler tarafından sunulacaktır.
 
Düzenlenecek Genel Katılıma Açık Eğitimlere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

2. Şirketlere Özel Eğitimler

deneTİM / Eğitim Hizmetleri Departmanımız sizden gelecek talepler doğrultusunda genel çerçevesi belli olan eğitimlerin öncelikle içerik analizini yaparak eksiksiz bir eğitim programı oluşturulmasını sağlamaktadır. Akabinde  tespit edilen eğitim programını isterseniz ofisinizde ya da dilediğiniz bir eğitim salonunda sizlere sunacaktır.

Eğitim Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi veya teklif almak için muhasebe@denetim.com.tr adresine mail atarak veya 0212 631 31 53  no’lu telefondan bize ulaşabilirsiniz.