• Vergi Eğitimleri

Vergi Eğitimlerimiz, "Eski Baş hesap uzmanlığı, Gelirler Başkontrolörlüğü, Maliye Müfettişiliği" gibi çeşitli kamu görevlerinde bulunduktan sonra uzun yıllardır Yeminli Mali  Müşavir olarak özel sektörde hizmet veren profesyonel iş ortaklarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Vergi eğitimlerimiz güncel uygulamalar ve değişikilkler ışığında, sizlerden gelen soruların yanıtlanması temeline dayanarak gerçekleştirilmektedir.
 
Kanuni düzenlemeler dahilinde kapsamı ve ana başlıkları güncellenen eğitimlerimiz aşağıda yer almaktadır. Şirketlerden vergi ve muhasebe konulu gelecek özel eğitim taleplerine göre de eğitim programları organize edilmektedir.
 
1. Dönem İçi İşlemleri ve Muhasebesi  (Genel Muhasebe İşlemlerinde Özellik Arz Eden İşlem, Belge ve Kayıtlar)

2. Dönem Sonu İşlemleri ve Muhasebesi

 • Nakit varlıkların envanter ve değerlemesi
 • Menkul kıymetlerin envanter ve değerlemesi
 • Borçlar, alacaklar ve avansların envanter ve değerlemesi
 • Yabancı para cinsi hesapların değerlemesi ve özellik arz eden durumlar
 • Şüpheli, değersiz ve vazgeçilen alacaklar
 • Gelir ve gider tahakkukları ile karşılıklar
 • Sabit kıymetlerin envanter ve değerlemesi
 • Amortismanlar
 • Stokların envanter ve değerlemesi
 • Yıllık kurumlar vergisinin hesaplanması ve özellik arz eden durumlar. (Ticari Kazançtan/Zarardan Vergiye Tabi Kazanca veya Mali Zarara Ulaşmada İndirimler ve İlaveler)
 • Vergi karşılığı kayıtları
 • Özellik arz eden dönem sonu muhasebe kayıtları ve işlemleri

3. Maliyet Muhasebesi (Maliyet Sistemleri ve Yöntemleri ile Vergisel Yönden Stokların Denetimi ve Randıman Analizi)

4. Yıllık Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin ve Eklerinin Düzenlenmesi. Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması,

5. Vergi Kanunlarında Yer Alan İstisnalar ve Muafiyetler. (KVK, GVK, KDVK başta olmak üzere.)

6. Grup Şirketleri Arasında Yapılan İşlemlerde ve Yurt Dışından Gelen Belgelerde Vergi Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Konular, Alınması Gereken Önlemler

7. Vergi Planlaması (Vergiden Kaçınma) Yöntemleri

8. Ba-Bs Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar ile Bilmeden SMİYB Kullanmanın Sonuçları ve Uygulanan Cezalar

9. Vergi Mevzuatında Güncel Değişiklikler ve Tartışmalı Konular

10. Aylık Beyanname ve Bildirgeler (Muhtasar Beyanname, 1 ve 2 numaralı KDV Beyannameleri, Damga Vergisi Beyannamesi, ÖTV Beyannameleri, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi)  ile Eklerinin Düzenlenmesi. Beyanlara Esas Bordro, Kayıt ve Belgelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.

11. Türk Vergi Mevzuatı Açısından Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Düzenlemeleri, Tartışmalı Konular, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

12. Mükellefler Tarafından Sıkça Yapılan Vergi ve Muhasebe Hataları, Bunlara Dair Cezalar ve Alınması Gereken Önlemler.