• UFRS Eğitimleri

2010 yılında kurulan Denetim depatmanımızın değerli ortaklarının, yurtiçinde ve Amerika, İtalya, İngiltere gibi çeşitli ülkelerde yayınlanan  güncel tebliğ ve yönetmelikler ışığında sizlerle sunmaları için belirlediğimiz eğitim programı aşağıda yer almaktadır.

 • UMS 1 – (TMS 1): Finansal Tabloların Sunuluşu & UFRS 1 - (TFRS 1): Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması
 • UMS 2 – (TMS 2): Stoklar
 • UMS 16 – (TMS 16): Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 40 – (TMS 40): Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • UFRS 5 – (TFRS 5): Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • UMS 38 – (TMS 38): Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UMS 36 – (TMS 36): Varlıklarda değer düşüklüğü     
 • UMS 23 – (TMS 23): Borçlanma Maliyetleri
 • UMS 18 – (TMS 18): Hasılat
 • UMS 12 – (TMS 12): Gelir Vergileri
 • UMS 19 – (TMS 19): Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • UMS 37 – (TMS 37): Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS 32 ve UMS 39 – (TMS 32 ve 39) Finansal Araçlar: Mali Tablolarda gösterimi ve açıklamalar, Kayda alma ve ölçüm UFRS 7 – (TFRS 7) Finansal Araçlar: Dipnotlar
 • UMS 8 – (TMS 8): Muhasebe Politikaları Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
 • UMS 7 – (TMS 7): Nakit Akış Tabloları
 • UMS 10 – (TMS 10): Bilanço tarihinden sonraki Olaylar
 • UMS 21 – (TMS 21): Kur Değişiminin Etkileri
 • UMS 24 – (TMS 24): İlişkili Taraf Açıklamaları
 • UMS 27, 28, 31 – (TMS 27, 28, 31) Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, İştirakler ve İş Ortaklıkları
 • UFRS 8 – (TFRS 8): Faaliyet Bölümleri