• İç Denetim Eğitimleri

Türkiye İç Denetim Enstitiüsü’nin kurucuları arasında yer alan ve halen Yönetim kadrosunda bulunan Profesyonel Kadrolar tarafından verilen eğitimler aşağıda yer almaktadır.

  • İç Kontrol Sisteminin İçeriği, Oluşturulması ve İç Denetim Kriter Uygulamaları
  • İşletmelerde Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve İç Denetim
  • İşletmelerde Yapılan Suistimaller, Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesi
  • Risk Odaklı İç Denetim
  • İç Kontol ve İç Denetime Giriş
  • Kobilerde Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol
  • Basel II ve İç Kontrol Sistemleri
  • İç Denetim Standartları