• Bağımsız Adli Muhasebe
 • Hile ve İşletme Bağlantısı
 • Hile Eylemi ve Boyutu
 • Genel Olarak Hile Denetimi
 • Adli Muhasebenin Tanımı ve Uygulanma Alanları
 • Genel Olarak Mesleki Görünüm ve Düzenlemeler
 • Hile ve Adli Muhasebe İle İlgili Organizasyonlar
 • Genel Olarak Hile Türleri hakkında bilgilendirme hizmetleri
 • Hile Yapanların Karakteristik Özelliklerini deşifre etmek.
 • Hile Yapmaya İten Nedenleri tespit etmek
 • Genel Olarak Hile Belirtileri
 • Hilenin Araştırılması
 • Genel Olarak Hilenin Önlenmesi
 • Adli Muhasebe Sözleşmeleri
 • Hile Riski Yönetimi
 • Kriminoloji Ve Adli Bilimler Açısından Ceza-Ceza Usul Hukuku Ve Diğer İlgili Hukuk Alanları
 • Mahkemeye Yönelik Danışmanlık Hizmetleri
 • İşletme Değerleme Ve Maliyet Tahminleri