• Tasdik Hizmetleri
  • Sermayenin ödendiğinin tespiti
  • Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
  • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
  • Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu  
  • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
  • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler