• Bağımsız ve Özel Amaçlı Denetim Hizmetleri

Şirketimizde, derin teknik bilgiye sahip, çeşitli kabiliyetleri olan üyelerden oluşmuş denetim kadroları, size en kaliteli hizmeti sunmaya hazırdır. Hizmet ettiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz inşaat, imalat, tekstil, ilaç, tarım, turizm, gıda ve tüketim ürünleri, finans, perakende, havayolları, makine, elektronik, devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb. sektörlerde yer almaktadır.

Denetim departmanımız 2008 yılında kurulmuş ve şirketimiz bünyesinde 2010 yılında reorganize edilmiştir. Denetim departmanımız faaliyetlerini dünya çapında kabul edilmiş  programlar doğrultusunda tüm teknik bilgilerden ve Ülkemizin değerli Üniversitelerinin Profesörlerinden faydalanarak sürdürmektedir.

Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir.

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) denetimlerinin yapılması
  • Mali tabloların UFRS, Belçika,Pakistan  muhasebe prensipleri gibi farklı muhasebe prensipleriyle uyumlu olarak yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik finansal raporlama sistemleri kurulması
  • TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması,
  • Şirket satın alımlarında ve birleşmelerinde hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal inceleme raporları hazırlanması
  • Şirket satın alımlarında ve benzer kompleks operasyonlarda, Şirket varlıklarının değerlenmesi hizmetleri
  • Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması
  • Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması
  • Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması
  • Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması
  • Özel amaçlı denetimlerin yapılması ve danışmanlık hizmetleri