• Kurumsal Finansman Hizmetleri

deneTİM mali müşavirlik olarak yatırım danışmanlığı hizmetleri ekibimiz, talep edilen tüm ihtiyaç seviyelerinde hizmet sunma becerisine sahiptir. Ekibimiz, sahip olduğu teknik mükemmeliyeti, bağımsızlık ve güven prensipleri ışığında her müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaktadır.      

Hizmet Kapsamı

 • Alıcı Taraf Durum Tespit Hizmetleri
  • Satın alınacak şirketin geçmiş performansına dayalı güçlü bir analiz
   Alım fiyatının hesaplanmasında rol oynayacak ana unsurların saptanması ve analizi
   Hedef işletmenin geleceğe yönelik finansal tahminleri ve bu tahminlerin dayanaklarının kritik biçimde analiz edilmesi
  • Hedef işletme ve faaliyet alanıyla ilgili temel risklerin belirlenmesi
  • Öngörülen anlaşmanın finansal ve vergisel olarak yapılandırılmasında hizmet verilmesi
  • Satın alım anlaşmalarında fiyat düzenleme ve garanti şartları konularında destek verilmesi
  • Alım sonrası denetiminin yapılması ve açılış bilançosunun hazırlanması
 • Satıcı Taraf Durum Tespit Hizmetleri
  • Şirkette değer yaratan ana faktörlerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi
  • Düzeltilmiş mali tabloların hazırlanması
  • Şirketin geçmiş dönem performansına bakılarak bağımsız analizinin yapıması ve güçlü bir finansal bir model oluşturulması
  • Bilgi odasının hazırlanması ve yönetimi
  • Müzakere sürecinde destek verilmesi
  • Öngörülen anlaşmanın finansmanı ve vergi danışmanlığı konularında hizmet verilmesi
  • Satın alım anlaşmalarının fiyat düzenleme ve garanti şartları konularında destek verilmesi
  • Satış sürecinde doğan muhtemel anlaşmazlıkların yönetilmesi
 • Değerleme ve Finansal Modelleme Hizmetleri
  • İşletmenizin değerini sektöre, pazardaki konumunuza ve rakiplerinizin durumuna göre belirlemek
  • İşletmenizin değerini belirleyen ana unsurların tespit edilmesi
  • Geçmiş dönem sonuçlarının analizi ve öngörülen tahmini performansın modellemesi
  • Uygun iskonto oranları ve çarpanların belirlenip uygulanması
  • Uygun bir değerleme yöntemi seçilmesi (F/K oranı, net aktif değeri, gelecekteki serbest nakit akımlarının iskonto edilmesi, vs.)
  • Sistematik ve çok kriterli bir yaklaşım
  • İş modellerinin doğruluğu ve hassasiyetinin test edilmesia