• Muhasebe

Amacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programları gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlardaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.

Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

Kısmi outsource kapsamında, aşağıdaki muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birininden faydalanabilir ya da tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz;

Muhasebe Hizmetleri

 • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
 • Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi.
 • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Raporlama Hizmetleri

 • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
 • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Bordro Hizmetleri

 • Bordro hazırlama hizmetleri,
 • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
 • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
 • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Muhasebe Revizyon Hizmetleri

 • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
 • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması
 • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü

Her türlü Muhasebe ve Vergi Danışmanlığı