• İç Denetim Departmanı

Günümüzün ekonomik koşullarında risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Kanun koyucu, kreditörler, yatırımcılar, satıcılar ve müşteriler için irtibatlı oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. İşletme içinde yer alacak doğru bir iç kontrol mekanizmasının varlığı, dahili işlemlerde doğruluk, kontrol ve disiplin temin ederek işletmeye katma değer sağlayacak ve piyasadaki rekabet gücünü ve prestijini arttıracaktır.

İç Denetim Departmanı olarak amacımız;

 • Şirket risklerini kontrol altına almak,
 • Etkin ve verimli operasyonlar sağlamak,
 • İşletme varlıklarını korumak,
 • Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak,
 • Hataları küçükken tespit ederek, büyük problem haline gelmeden çözümünü sağlamak,
 • İşletmeyi masumca bir hatanın veya planlı bir yolsuzluğun vereceği zarardan korumak,
 • Finansal raporlamalarda güvenilirliği sağlamak,
 • Mevcut kanunlara uygunluk sağlamak,
 • Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için uygun yapılanma oluşturmak.

Hizmetlerimiz:

 • İç denetim biriminin tamamen tarafımıza "Outsource" edilmesi
 • Etkin iç kontrol prosedürlerinin hazırlanması 
 • Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenmesi, eksikliklerinin tespiti ve revize edilmesi
 • İç kontrol prosedürlerinin uygulamaya geçirilmesi
 • İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili denetimlerin yapılarak tespit ve önerileri kapsayan raporlamaların yönetime sunulması
 • İç denetim konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi