• Muhasebe ve Denetim Hizmetleri
Şirketimizin 20 yıllık tecrübesiyle yetişmiş uzman ekiplerimiz 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını vergi inceleme elemanları titizliliği ile inceleyerek yönetime düzenli olarak raporlamaktadır. Bu raporlar ışığında amacımız vergisel risk doğurabilecek hataları yönetime bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve şirketi herhangi bir incelemeye karşı koruyarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirmektir.